Zachowania banku wobec przedsiębiorcy starającego się o kredyt

System działania banków jest prosty: w zamian za udzielane kredyty, osoby ubiegające się o środki finansowe, zobowiązane są do przedstawienia ze swojej strony zabezpieczenia, które sprawiają, że wiarygodność kredytobiorcy zwiększa się.

Nieco innych form zabezpieczeń dotyczy brany kredyt dla firm, ponieważ zwykle jest on udzielany na znacznie większą kwotę, niż kredyt konsumencki.

Bankowe finansowanie przedsiębiorstw na długi czas kredytowania i wysoką kwotę, wymaga spełnienia pewnych warunków wobec wybranej instytucji. Do podstawowych form zabezpieczenia należą: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel własny, poręczenie wekslowe, blokada środków, oraz cesja wierzytelności.

Kredyt dla firm – zabezpieczenia banku

Powierzony wysoki kredyt dla firm z zabezpieczeniem hipotecznym, daje bankowi możliwość pierwszeństwa w roszczeniu swych praw, co do danej nieruchomości, w przypadku, gdy firma nie będzie terminowo spłacać rat kredytu.

W przypadku zastawu, określona ruchomość (rzecz materialna) zaproponowana przez kredytobiorcę stanowi zabezpieczenie. Dzieje się tak, ponieważ finansowanie przedsiębiorstw przez bank, dokonywane jest bardzo ostrożnie i skrupulatnie, toteż firmy starające się o kredyt dla firm, przekazują ruchomość, wykazując gwarancję spłaty kredytu.

Gdy przedsiębiorca bierze kredyt dla firm, w przypadku przewłaszczenia, oddaje prawa własności (co do przedmiotu kredytowanego) na okres, w którym spłaca dany kredyt. Przewłaszczenie (czyli oddanie własności firmie) dochodzi w momencie, gdy kredytobiorca spłaci całość kredytu. Jest to bardzo pewne zabezpieczenie – dla banku.
Weksle własne (in blanco) to papiery wartościowe, posiadaczem weksla jest firma (mając kredyt dla firm, zobowiązują się bezwarunkowo na spłatę określonej sumy pieniędzy odbiorcy weksla). Dotyczy to głównie firm, które już istnieją długo na rynku a ich pozycja jest niezagrożona.

Dobry układ, nie jest zły – finansowanie przedsiębiorstw

W sytuacji, gdy zabezpieczeniem jest poręczenie wekslowe, głównym odpowiedzialnym za przekazanie zobowiązania terminowego spłacania rat kredytu, jest właśnie poręczyciel. Zdarza się, że gdy kredytobiorca przestaje dokonywać spłat, poręczyciel stara się wyegzekwować od kredytobiorcy wywiązywanie się z umowy.

Nierzadko dochodzi do tego, że kredyty dla firm 2013 udzielane są, w momencie, gdy połączy się kilka form zabezpieczeń. Dla banku, jest to ryzyko, ponieważ nawet posiadając zdolność kredytową, nie ma się gwarancji, co do tego, że firma będzie terminowo spłacać udzielone środki na finansowanie przedsiębiorstw, dopiero wkraczających w dżunglę biznesu.

 

Niezaplanowane wydatki

Nierzadko zdarza się sytuacja, że zostajemy zaskoczeni przez jakieś nieplanowane wcześniej wydatki. Nierzadko też zwyczajnie nie mamy żadnych konkretnych oszczędności, które moglibyśmy wydać na kupno nowego auta lub na przykład remont. W którymkolwiek z tychże wypadków jednakże mamy sposobność zaciągnięcia kredytu, który teraz jest oferowany przez każdy bank. Chociaż wiele ludzi ciągle nie darzy tych instytucji finansowych zaufaniem to jednak jest to niejednokrotnie świetne rozwiązanie.

Trzeba jedynie pamiętać aby pożyczać takie kwoty pieniędzy, które będziemy w stanie oddać. Nim rozpoczniemy proces ubiegania się o kredyt trzeba obliczyć jak wiele możemy w każdym miesiącu wydawać z budżetu domowego na spłatę raty kredytu. W tenże sposób będziemy mogli uniknąć jakichkolwiek niemiłych konsekwencji nieoddawania pożyczonych pieniędzy.

Świetnym rozwiązaniem jest zapewne kredyt gotówkowy, który jest dość łatwy do uzyskania. Banki każdego rodzaju bardzo szeroko reklamują swoje propozycje w tym aspekcie, bo orientują się w jak dużym stopniu kredyty gotówkowe są w dzisiejszych czasach popularne. Suma pieniędzy, jaką konkretny bank zechce nam użyczyć jest zależna przede wszystkim od tego jaka jest posiadana przez nas zdolność kredytowa. Ta natomiast jest rezultatem naszych dochodów netto oraz tego czy mamy jakiekolwiek odrębne długi.

Tego typu procedura określania naszej zdolności kredytowej zwykle jest bardzo prosta i szybka. Również decyzja odnośnie przyznania nam kredytu gotówkowego jest wydawana w niedługim czasie od momentu wnioskowania o taki kredyt. Z kolei pieniądze znajdują się na naszym koncie niemalże natychmiast. W przypadku większości kredytów nie ma wymogu przedstawiania jakichkolwiek zabezpieczeń, oprócz rzecz jasna takich w których konieczne jest podżyrowanie kredytu przez osobę trzecią.

Jeśli jedynie wypełnimy konieczne warunki to posiadamy możliwość starania się o kredyt gotówkowy na kwotę od kilkuset złotych nawet do 80 tysięcy złotych. Dodatkową cechą charakterystyczną jest to, że kredyty gotówkowe posiadają niedługie terminy ich spłaty. Najczęściej termin taki nie wykracza poza dwa lata, choć zdarzają się kredyty na parę miesięcy a nawet osiem lat. Na dodatek warto zwrócić uwagę na to, iż tego rodzaju kredyt możemy otrzymać na jakikolwiek cel.

Naturalnie tak łatwe otrzymanie funduszy i to często bez jakiegokolwiek typu zabezpieczeń, ma jakieś minusy. W tym wypadku jest to zapewne niezwykle duże oprocentowanie sumy pieniędzy na którą przyznano nam kredyt. W sporej części przypadków może być to nawet około 20 procent w ciągu roku. Wiele klientów decyduje się jednak na taki wydatek widząc w tym większą ilość zalet.

 

Jak długo trwa załatwienie kredytu hipotecznego?

Chociaż decyzja o kredycie hipotecznym jest bardzo poważna, to zazwyczaj kredytobiorcy, którzy złożyli już wniosek o kredyt hipoteczny, chcieliby jak najszybciej otrzymać upragnione pieniądze, aby dokonać transakcji finansowej lub zakupić materiały potrzebne do budowy domu.

Okazuje się, że czas od złożenia wniosku o przyznanie kredytu do otrzymania pozytywnej decyzji i przedstawienia konkretnych warunków umowy kredytowej może być bardzo długi. Kredyty mieszkaniowe potrafią wystawić na próbę cierpliwość niejednego klienta. Pomiędzy złożeniem wniosku kredytowego a otrzymaniem kredytu istnieje jeszcze szereg zabiegów, które trzeba wykonać. Należy do nich między innymi odpowiednie udokumentowanie dochodu. Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i analizie przez bankowców naszej sytuacji finansowej i zdolności kredytowej musimy jeszcze poczekać na orzeczenie w tej sprawie.

Czy istnieją znaczące różnice w tym zakresie, jeśli chodzi o rodzaje kredytów? Tanie kredyty hipoteczne są o wiele częściej udzielane niż te, dzięki którym kredytobiorca planuje budowę domu. Jest to jednak związane przede wszystkim z tym, że kredyt mieszkaniowy jest udzielany w o wiele mniejszej kwocie niż kredyt na budowę domu. Zwykle budowa domu jest połączona z zakupem działki budowlanej i na ten zakup wiele osób również bierze kredyt hipoteczny. W każdym przypadku powinniśmy jednak uzbroić się w cierpliwość. Czas wydania decyzji kredytowej jest co prawda indywidualną kwestią banku, ale nie jesteśmy w stanie jej określić bez doświadczenia w tym zakresie.

Możemy więc opierać się tylko na opiniach odnośnie kredytów w danym banku, ponieważ żaden ranking kredytów hipotecznych nie uwzględnia takich aspektów, jak czas oczekiwania na decyzję kredytową. Jeśli jednak jesteśmy już zdecydowani to powinniśmy cierpliwie oczekiwać na wydanie decyzji, a jeśli nasza zdolność finansowa jest na tyle satysfakcjonująca, że spodziewamy się pozytywnej opinii w tym zakresie, to powinniśmy na przykład zacząć rozglądać się na przykład za umówieniem fachowców, którzy po dokonaniu transakcji mogliby wkroczyć na nowo kupioną działkę w celu przeprowadzenia podstawowych prac budowlanych przed budową domu.

 

Dlaczego konsolidacja kredytów to tak poważne przedsięwzięcie?

Kredyty konsolidacyjne to zagadnienie, które niejednego kredytobiorcę przyprawia o zawrót głowy. Są to olbrzymie zobowiązania finansowe, które z założenia powinny ułatwić spłatę istniejących już zadłużeń. Kwota spłaty takiego kredytu jest nieraz o wiele niższa niż raty poszczególnych kredytów i często w przypadku, gdy kredytobiorca zaciągnął kilka pożyczek kredyt konsolidacyjny jest korzystnym rozwiązaniem. Ma on jednak, jak każde rozwiązanie, swoje ograniczenia. Dotyczy to przede wszystkim kwoty kredytu.

Konsolidacja kredytów nie jest między innymi możliwa wtedy, gdy chcemy połączyć kredyt hipoteczny z innym, zaciągniętym na zakup na przykład sprzętu elektronicznego czy zagraniczne wakacje. Dla instytucji bankowej udzielenie takiego kredytu byłoby zbyt ryzykowne, wobec tego w takiej sytuacji decyzja odnośnie kredytów konsolidacyjnych jest zwykle odmowna.

Nasze szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego może określić doradca finansowy, dlatego przed przystąpieniem do starań o uzyskanie takiego kredytu warto sięgnąć po jego radę. Najlepsze kredyty konsolidacyjne może także pomóc wybrać ranking kredytów konsolidacyjnych, który w określonych odstępach czasu jest tworzony przez specjalistów w tym zakresie.

Trzeba również uważać na oprocentowanie takiej formy zadłużenia. Nieraz może okazać się, że kredyt konsolidacyjny, który planujemy zaciągnąć ma o wiele wyższe oprocentowanie niż dotychczasowe zadłużenia. Wobec tego, mimo, że zwykle pomaga on w spłacie zadłużenia, w tym wypadku może wręcz przeciwnie, zaszkodzić kredytobiorcy. Raty kredytów konsolidacyjnych o wiele bardziej są rozciągnięte w czasie niż spłata obecnych zadłużeń, co z jednej strony pozwala uzyskać większą stabilność finansową ale z drugiej strony uniemożliwia kolejne inwestycje pod koniec spłaty kredytu. To wszystko wpływa na to, że kredyty konsolidacyjne są jednak dość rzadko wybierane przez kredytobiorców i są oni nieufni wobec takich ofert banków.