Zachowania banku wobec przedsiębiorcy starającego się o kredyt

System działania banków jest prosty: w zamian za udzielane kredyty, osoby ubiegające się o środki finansowe, zobowiązane są do przedstawienia ze swojej strony zabezpieczenia, które sprawiają, że wiarygodność kredytobiorcy zwiększa się.

Nieco innych form zabezpieczeń dotyczy brany kredyt dla firm, ponieważ zwykle jest on udzielany na znacznie większą kwotę, niż kredyt konsumencki.

Bankowe finansowanie przedsiębiorstw na długi czas kredytowania i wysoką kwotę, wymaga spełnienia pewnych warunków wobec wybranej instytucji. Do podstawowych form zabezpieczenia należą: hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, weksel własny, poręczenie wekslowe, blokada środków, oraz cesja wierzytelności.

Kredyt dla firm – zabezpieczenia banku

Powierzony wysoki kredyt dla firm z zabezpieczeniem hipotecznym, daje bankowi możliwość pierwszeństwa w roszczeniu swych praw, co do danej nieruchomości, w przypadku, gdy firma nie będzie terminowo spłacać rat kredytu.

W przypadku zastawu, określona ruchomość (rzecz materialna) zaproponowana przez kredytobiorcę stanowi zabezpieczenie. Dzieje się tak, ponieważ finansowanie przedsiębiorstw przez bank, dokonywane jest bardzo ostrożnie i skrupulatnie, toteż firmy starające się o kredyt dla firm, przekazują ruchomość, wykazując gwarancję spłaty kredytu.

Gdy przedsiębiorca bierze kredyt dla firm, w przypadku przewłaszczenia, oddaje prawa własności (co do przedmiotu kredytowanego) na okres, w którym spłaca dany kredyt. Przewłaszczenie (czyli oddanie własności firmie) dochodzi w momencie, gdy kredytobiorca spłaci całość kredytu. Jest to bardzo pewne zabezpieczenie – dla banku.
Weksle własne (in blanco) to papiery wartościowe, posiadaczem weksla jest firma (mając kredyt dla firm, zobowiązują się bezwarunkowo na spłatę określonej sumy pieniędzy odbiorcy weksla). Dotyczy to głównie firm, które już istnieją długo na rynku a ich pozycja jest niezagrożona.

Dobry układ, nie jest zły – finansowanie przedsiębiorstw

W sytuacji, gdy zabezpieczeniem jest poręczenie wekslowe, głównym odpowiedzialnym za przekazanie zobowiązania terminowego spłacania rat kredytu, jest właśnie poręczyciel. Zdarza się, że gdy kredytobiorca przestaje dokonywać spłat, poręczyciel stara się wyegzekwować od kredytobiorcy wywiązywanie się z umowy.

Nierzadko dochodzi do tego, że kredyty dla firm 2013 udzielane są, w momencie, gdy połączy się kilka form zabezpieczeń. Dla banku, jest to ryzyko, ponieważ nawet posiadając zdolność kredytową, nie ma się gwarancji, co do tego, że firma będzie terminowo spłacać udzielone środki na finansowanie przedsiębiorstw, dopiero wkraczających w dżunglę biznesu.